Słuch aktywny - manipulacja


Każdy z nas jest przekonany, że przekazuje swoje myśli w sposób jasny i zrozumiały. Tak samo jest, gdy określamy swoje umiejętności słuchania. Czy aby na pewno tak jest ?

Jak słyszymy innych ?

Podczas rozmowy słyszymy i odbieramy słowa innych, lecz nie poświęcamy wystarczającej uwagi naszym rozmówcom, nie podążamy za ich tokiem rozumowania, a co za tym idzie nasze odpowiedzi na zadane pytania są nieprecyzyjne lub nie są w pełni wystarczające. Nie wykorzystujemy pełnych możliwości płynących z prowadzenia dialogu z inną osobą.

Utrzymanie rozmowy
"Więc sądzisz, że on miał rację. Jak myślisz co planuje dalej ?"

Wprawni, bardziej doświadczeni słuchacze potrafią ukryć swój brak zaangażowania, czy tez wyzbyć się wtrętów, takich jak: „tak”, „yhm”, „nie”, „rozumiem” itp. Tego typu zachowanie szybko zwraca uwagę rozmówcy, choć równie często unika wychwycenia.

Wielu z nas prowadzi aktywną rozmowę, jedynie w trakcie poruszania interesujących nas informacji („mam dla ciebie notatki z ostatnich zajęć”), gdy sytuacja przybiera odwrotny tor dialogu („miałeś mi pomóc w odrabianiu lekcji”), staramy się zręcznie zmienić temat dyskusji.

Usuwanie wątpliwości
"Stwierdziłeś, że powiedziałbyś to jej wprost. Zrobiłbyś to przy nim ?"

Zbyt często przybieramy postawę pasywnych słuchaczy, jedynie przysłuchujących się rozmówcy, nie przerywających wypowiedzi, bojących się lub nieumiejących wychwycić odpowiednich momentów, w celu stworzenia zaangażowania i zainteresowania powierzonym nam tematem. Oczywiście nie każdy operujący monologiem jest w stanie docenić nasz wkład w wypowiedź, często pochłonięci swoim tematem, nie wymagają ingerencji z naszej strony. Jednakże powinniśmy aktywnie wspierać dialog i być współczłonkiem w konstruowanej opowieści. Nie powinniśmy w trakcie wypowiedzi interpretować myśli rozmówcy, nasza przedwczesna opinia może powstrzymać głębszy rozwój dyskusji, bądź też zmienić kompletnie jej pierwotny ciąg zdarzeń. Powinniśmy możliwości zaistnienia nieporozumień zredukować do minimum.

Werbalizacja
Opisanie emocji oraz uczuć
"Musiałeś być zdenerwowany i zniesmaczony ?"

To w trakcie wypowiedzi interlokutor ujawnia nam część swoich myśli, tylko od nas zależy na ile pozwolimy mu wyjawić jak najwięcej informacji.

Istotne elementy aktywnego słuchania ?

Pierwszym i w zasadzie najważniejszym czynnikiem, mającym przynieść jak najwięcej korzyści z aktywnego słuchania jest adaptacja na tok myślowy rozmówcy. Musimy niejako przybrać jego zapatrywania i interpretacje, aby stworzyć więź, która wpłynie na aprobatę naszej osoby. Niezwykłym czynnikiem wpływającym na akceptacje naszej osoby jest sympatia, którą budujemy od pierwszych chwil kontaktu z drugą osobą.

Porównania
"Uważasz, że stres jest silniejszym motywatorem niż dobre wyniki ?"

Niezbędne stanie się przestawienie naszych uczuć, emocji i zaangażowania, o których napomniałem nieco wyżej, na stronę rozmówcy. Poczucie zrozumienia wyzwala w nas niezwykłe pokłady zaufania, uszanowanie wypowiedzi rozmówcy nawet w skrajnych, nieakceptowanych przez nas komunikatów, będzie sprzyjać naszemu celowi. Skupmy całą uwagę na poszczególnych słowach i znaczeniach tych słów dla osoby mówiącej, wtedy łatwiej nam będzie przybrać pozę „lustra” i odegrać rolę postaci tkwiącej w świecie interlokutora.

Otoczenie przekazu

Nie zawsze mamy możliwość zaaranżowania miejsca spotkania lub też okoliczności z nim związanych, a ono również wpływa na proces transmisji komunikatu. Jeśli przekaz będzie dla nas niezrozumiały, wtedy nie będziemy w stanie w pełni wykorzystać potencjału z technik tworzenia zaufania – oczywiście tyczy się to jedynie osób nieśmiałych, bojaźliwych, zakłopotanych czy zestresowanych. Dla nielicznych osób obdarzonych tego typu cechami, korzystniejsze będzie wybrać miejsce, w którym będzie panował swego rodzaju harmider w otoczeniu. Pozwoli to naszemu nadawcy, w jakiejś części, oderwać od siebie uwagę, aby uniknąć zbyt przytłaczającego skupienia na własnej osobie. Naszym celem będzie uświadomienie jej, w tym zgubnym przekonaniu. Wbrew pozorom, taka sytuacja będzie sprzyjać naszemu zbliżeniu się do rozmówcy, jednakże wychwycenie parametrów wypowiedzi będzie dla nas o tyle trudne, że ciężko będzie nam przebić się przez hałas otoczenia w celu rozpoznania głębokości, wysokości, siły, szybkości, zakresu i biegłości posługiwania się językiem.

Parafrazowanie
Powtórzenie czyjejś wypowiedzi z możliwością wyrażenia jej własnymi środkami językowymi.

Specyfikacja głosu

Musimy zebrać o rozmówcy jak najwięcej informacji, jedną z nich będzie rozpoznanie stanu rozmówcy poprzez tonacje głosu. Dzięki temu będziemy wstanie stwierdzić jaki obrać kierunek nastawienia.

Głos z osłabioną intonacją, hiperwentylacją, płytkim oddechem czy nieumiarkowaną artykulacją. Wszystkie z tych cech oraz wiele innych dotyczących nienaturalnych zachowań, wywołujących sytuacje stresowe mogą świadczyć o osobach słabych, onieśmielonych, niepewnych, wstydliwych. Takie osoby są dużo łatwiejszym celem dla nas, jeśli chcemy je zdominować, jednak okażą się sporym wyzwaniem w budowaniu zaufania, ponieważ wgłębi cechuje ich łatwowierność, a ta z kolei niesie ze sobą ryzyko, które osoby te unikają nade wszystko.

Analizowanie
Podsumowanie wypowiedzi w zwięzły sposób
"Biorąc pod uwagę ich zachowanie, już nie odwiedzisz tego miejsca ?"


Zupełnym przeciwieństwem są osoby silne, odprężone, dialektalne, z naturalnym słownictwem oraz spokojnych oddechem. Pewność siebie tworzy z nich wyśmienite osoby do rozmów, jednak też stanowią łatwy cel dla wkupienia się w ich grupę zaufania. Dzięki ich wyróżnieniu się na tle innych i silnym natężeniu sygnałów wysyłanych podczas dyskusji, szybko wychwycimy ich cechy charakterystyczne i zdołamy tym samym szybciej przyjąć ich postawę. Tym bardziej, że są to osoby silnie nastawione na swoja wypowiedź, będzie im trudniej zauważyć nasza ingerencję w ich postać.

Dopytywanie
Stawianie pytań, które wyciągną dodatkowe informacje
"Co dokładnie powiedziała do Ciebie ?"


Słuch aktywny to pierwszy krok do manipulacji. Odpowiedni trening i systematyczne ćwiczenie udoskonali nasz model komunikacji i pozwoli zatrzeć granicę między zainteresowaniem, a interesownym działaniem z naszej strony.

W trakcie artykułu przedstawiłem kilka alternatywnych opcji aktywnych pytań, które możecie wykorzystać przy następnej rozmowie. Wystarczy niewielki wkład, aby zauważyć istotną różnicę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Uparciuch